دوره آموزشی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو (مجازی _ حضوری)

3,000,000 تومان

مدت کارگاه آموزشی: 450ساعت(130 ساعت تئوری،320 ساعت عملی)

طول دوره : 6 ماه

نحوه برگزاری : باتوجه به شرایط موجود درحال حاضرکلاسهای تئوری بصورت مجازی میباشد.

مدرس : مدرسین کارگاه آموزشی از اساتید صلاحیت دار بیمه مرکزی میباشند.

مدرک پایان دوره : پس از اتمام دوره افرادی که تمایل به آزمون فنی وحرفه ای دارند بعد از قبولی در آزمون مربوطه  مدرک بین المللی از سازمان فنی وحرفه ای دریافت میکنند .

افرادی که تمایل به شرکت درآزمون فنی وحرفه ای ندارند ضمن شرکت در آزمون داخلی موسسه مفتخر به دریافت گواهینامه  از موسسه میگردند.

دسته: